Skip to main content
FilePdf
zwaantje

Ontdek het DNA van het provinciaal bestuursniveau onder Ambitienota 2.0

AfspelenVideo
Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Actueel

Op 1 jaar tijd 14% meer fietsers in Antwerpen Fietsprovincie

Fietsen wint aan populariteit in de provincie Antwerpen. De provinciale Fietsbarometer noteerde in 2018 een stijging van maar liefst 14% tegenover 2017. Uit de tellingen blijkt ook dat de kloof tussen het aantal fietsers in stedelijk en landelijk gebied verkleind is.

Deputatie provincie Oost-Vlaanderen

Oost-Vlaamse deputatie stelt voor: Ambitieus bestuursakkoord met acht speerpunten

26 maart - Ambitieus aan de slag met de nieuwe realiteit is het credo van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. De Oost-Vlaamse deputatie stelt een ambitieus bestuursakkoord voor dat over alle beleidsdomeinen heen een frisse wind door de organisatie laat waaien. 

Bouwmeesterscan

Eerste resultaten Bouwmeester Scan online

De eindrapporten van de Bouwmeester Scan, voor de eerste tien onderzochte gemeenten, zijn vanaf vandaag te raadplegen op de website van de Vlaamse Bouwmeester. Burgers en beleidsmakers kunnen zich zo informeren over de vele uitdagingen waar lokale besturen voor staan in de