Skip to main content
FilePdf

Ontdek de kracht van de streekmotor

Op het VVP-colloquium van 25 november 2017 definieerden de provinciebesturen zichzelf als “streekmotor”: de krachtige en dynamische motoren achter heel wat initiatieven die de levenskwaliteit van mensen, bedrijven en organisaties verbeteren in hun streek. Hierop volgend werd dan ook de aftrap gegeven van de verkiezingscampagne naar de provinciale verkiezingen van oktober 2018. 

'Problemen die niet opgelost geraken, omdat ze de gemeentegrenzen overstijgen. En omdat ze complex zijn, en dus de medewerking vereisen van heel wat betrokkenen. Op zo’n moment is de schaalgrootte en de werkwijze van de provinciebesturen ideaal. Wij zitten er dicht genoeg op om het probleem te snappen, en ver genoeg om de oplossing mogelijk te maken. Onze unieke rol is dat wij altijd als eerste een oplossing bedenken, en iedereen dan daarin meetrekken.'

Meer informatie vindt u op de website streekmotor.be 

Hier vindt u dan ook een handige toolbox met onze informatiebrochure, een powerpoint en filmpjes: Klik hier voor de toolbox

Bloeien Bewegen Beleven Bewaren

Wij zorgen voor streken waar bedrijven ruimte hebben om te groeien en te bloeien.

Wij zorgen voor streken waar bedrijven ruimte hebben om te groeien en te bloeien. 

Met bedrijventerreinen en ontsluitingen voor verschillende vervoersmodi, en met vergunningen en grensoverschrijdende samenwerkingen. Waar landbouwbedrijven de toekomst kunnen omarmen, dankzij slim onderzoek die de teelten van vandaag beter, en die van morgen mogelijk maken. Een streek waarin lokale handel bloeit, omdat we shoppingstromen in beeld brengen en handelaars toelaten daarop in te spelen. Waar winkelkernen versterkt worden, en bezoekers van over de grens gelokt. Maar ook mensen bloeien in onze streken. Omdat ze er jobs vinden, voor hen en hun kinderen. Jobs die ze graag doen, en die hen vooruithelpen. Jobs van vandaag, maar vooral ook van morgen. Jobs waarvoor we opleidingen organiseren, waardoor mensen beter worden in wat ze doen – of nieuwe vaardigheden leren. Bloeien gebeurt niet spontaan. Niet in de natuur, en niet in de economie. Bloeien wordt gepland en grootgebracht. Door ons, en alle andere betrokkenen die wij samenbrengen.

Want bloeien is voor elke streek anders. En bloeien stopt niet aan de gemeentegrenzen.

 

Wij zorgen voor streken waar mensen goed en vlot kunnen bewegen, en waar duurzame mobiliteit geen verre onbereikbare toekomst is. 

Streken die fietsers dus in de watten leggen met fietssnelwegen en knooppunten. Waar mobiliteitsknopen met breed gedragen consensus en slimme plannen ontward worden. En waar we bedrijven plannen helpen maken om hun werknemers op de fiets te krijgen. Streken die trage wegen en buurtwegen in ere houden, of zelfs uitbreiden, en waar wandelaars uitgebreide netwerken hebben. Een streek die niet enkel de energie van vandaag ondersteunt, maar ook die van morgen, en waar dus onderzoek naar elektrische auto’s gestimuleerd wordt. Of waar een biertrein tientallen vrachtwagens van de weg haalt. We brengen gemeenten, bedrijven, fietsers, wandelaars en alle andere betrokkenen samen.

Want bewegen, dat doen we allemaal, en het stopt niet aan de gemeentegrenzen.

 

Wij zorgen voor streken waar het goed Leven en Beleven is. 

Streken op maat van bewoners en bezoekers. Waar we grote plannen uittekenen om kleine menselijke ervaringen mogelijk te maken. Aangenaam en duurzaam wonen in gebieden die rekening houden met milieubeheer, overstromingsgebieden en een evenwicht met economie en landbouw. Ook voor sociaal kwetsbare groepen. We zorgen voor streken waar van alles te beleven valt. Voor bewoners én voor toeristen. Met erfgoed dat gekoesterd, gerenoveerd en goed uitgebaat wordt. Met provinciale domeinen die niet alleen recreatie en natuur aanbieden aan bezoekers en bewoners, maar ook Vlaamse topevenementen als Tomorrowland of De Warmste Week mogelijk maken.

Leven en Beleven, het stopt niet aan gemeentegrenzen, en er zijn heel veel betrokkenen. En dus heb je iemand nodig met overzicht, met een visie, met een plan, en met overtuigingskracht. Iemand die de zaken op gang trapt en aan de gang houdt.

Een streekmotor, dus. En dat zijn wij.

 

In onze streken zijn heel veel dingen het Bewaren waard. 

Mooie erfgoedstukken. Mooie landschappen. Waardevolle natuurgebieden, of mooie stads- en dorpszichten. De biodiversiteit van onze natuur en landbouw. De kwaliteit van ons water. Wat al dat moois gemeenschappelijk heeft, is dat het ons allen aanbelangt, dat het van ons allen is. Zelfs als het zich op het grondgebied van één gemeente bevindt – wat bovendien zelden het geval is. Dus heb je iemand nodig die alle betrokkenen bij elkaar kan brengen, en toch dicht genoeg staat om de streek te kennen. Want om iets te bewaren, moet je het kennen. Je moet weten wat écht het bewaren waard is. Hoé je iets beschermt – hoe je bijvoorbeeld onze grond beschermt door uitgekiende erosieplannen. Hoe je iets renoveert. Hoe je erfgoed kan laten uitbaten, zodat iedereen er iets aan heeft. Of hoe je tegengestelde belangen met elkaar verzoent – wat voor de ene bescherming verdient, staat voor de ander in de weg van economische ontwikkeling, bijvoorbeeld.
Hiervoor heb je iemand nodig met kennis van de streek, met technische expertise, en geloofwaardigheid voor iedereen. Zo iemand bestaat, en zo iemand heeft een naam.

Het is jouw provinciebestuur. De streekmotor.