Skip to main content
FilePdf

Transversale dimensie

De provinciebesturen onderscheiden zich vaak van andere bestuursniveaus door hun brede blik én de sectoroverschrijdende samenwerking tussen hun diensten. Voor de provinciebesturen is de methodiek van de gebiedsgerichte werking dan ook een paradepaardje: een concreet regiospecifiek en complex probleem oplossen via een op maat ontwikkeld beleid.

Ook duurzame ontwikkeling en de SDGs van de Verenigde Naties vormen een bindmiddel tussen de provinciale diensten: ze starten vanuit de veronderstelling dat er veel uitdagingen én kansen zijn met betrekking tot de economische, sociale, politieke en ecologische aspecten van duurzaamheid. Daarnaast zijn deze SDGs een interessante kapstok om vanuit het bovenlokale beleid en praktijk het verband te leggen tussen lokaal en globaal.