Skip to main content
FilePdf

Bestuursscholen

Als kennispartner staan de provinciale bestuursscholen voor vorming, kennisdeling en uitwisseling van ervaringen. Concreet detecteren ze leernoden bij lokale besturen om daarna praktijkgerichte opleidingen of passende ondersteuningstrajecten te ontwikkelen. Zo blijven de lokale besturen bij de les!

Bestuursscholen

Provinciale bestuursscholen zorgen voor 'sterke opleidingen en dus voor sterke lokale besturen'

Als kennispartner staan de provinciale bestuursscholen voor vorming, kennisdeling en uitwisseling van ervaringen bij de lokale besturen.  Ze detecteren leernoden om daarna praktijkgerichte opleidingen of passende ondersteuningstrajecten aan te bieden. Zo versterken ze mee de bestuurskracht.

De 5 provinciale bestuursscholen vormen samen het Interprovinciaal Leernetwerk Lokale Besturen (IPLN). Ze werken onafhankelijk van elkaar maar vormen 1 aanspreekpunt voor gemeenschappelijke initiatieven. Ze ondersteunen samen andere overheden om nieuwe materie te vertalen naar de lokale bestuurspraktijk.

Contactgegevens