Skip to main content
FilePdf

Beleids- en ambtelijke adviescommissies

Het VVP-organogram maakt duidelijk dat de VVP sterk steunt op de werking van haar a- en b-commissies. De doelstelling van de samenkomsten van de beleidscommissies en ambtelijke adviescommissies is dubbel:

De ambtelijke commissies volgen enerzijds de beleidsontwikkelingen inzake de grondgebonden bevoegdheden op die zich voordoen op Vlaams niveau. Anderzijds brengen ze het eigen provinciaal beleid in focus door beleidsideeën en -projecten onderling uit te wisselen en nieuwe beleidsinitiatieven te ontwikkelen.

De beleidscommissies zijn samengesteld uit de gedeputeerden en verantwoordelijk voor de desbetreffende  beleidssectoren. Zij komen samen om enerzijds standpunt in te nemen ten opzichte van beleidsinitiatieven van andere overheden waarbij het provinciaal bestuursniveau betrokken wordt; en anderzijds om het eigen provinciaal beleid interprovinciaal uit te wisselen. De ambtelijke commissies bereiden inhoudelijk de agenda van de beleidscommissies voor. Sommige commissies laten hun voorbereidend werk ondersteunen door tijdelijke werkgroepen.

Er zijn beleids- en ambtelijke commissies voor de volgende sectoren: ruimtelijke planning, milieu, integraal waterbeleid, omgevingsvergunning en handhaving, landbouw, platteland, erfgoed, economie, toerisme, Europa, mobiliteit, wonen, ontwikkelingssamenwerking, provinciedomeinen, en e-government.

Naast deze VVP-commissies is er ook de specifieke werking van het POV (Provinciaal Onderwijs Vlaanderen).

Bijlagen

Overzicht beleids-en ambtelijke commissies VVP

Download