Skip to main content
FilePdf

Provincieraadsverkiezingen

Het project 'afslanking van de provincies' had o.m. tot gevolg dat de samenstelling van de politieke organen van de provinciebesturen gewijzigd werd, wat o.a. resulteerde in een aanpassing van het provinciedecreet en het kiesdecreet.

verkiezingen

De respectievelijke provincieraden werden gehalveerd wat betreft het aantal mandatarissen, waardoor de provinciebesturen van Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen voortaan over 36 provincieraadsleden beschikken. In de provincie Limburg (< 1.000.000 inwoners) is men van 63 naar 31 raadsleden gegaan.

Ook de deputaties tellen voortaan minder leden. Tot december 2018 telde elke deputatie 6 leden; in navolging van het project 'afslanking' en sinds de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, doet elke provincie het met 4 gedeputeerden.

Voor deze veranderde regelgeving verwijzen we naar:

Wijziging provinciedecreet en kiesdecreet

Toelichting verkiezingsdecreet door Prof. J. Van Nieuwenhove

Herindeling kiesdistricten

Aantal te verkiezingen provinciemandatarissen per district

Bijlagen

Uitslagen Provincieraadsverkiezingen 2018

Download

Bestuursakkoord provincie Oost-Vlaanderen

  • Ondersteunend
Download

Beleidsverklaring provincie Vlaams-Brabant

  • Ondersteunend
Download

Bestuursakkoord provincie Antwerpen

  • Ondersteunend
Download