Skip to main content
FilePdf

Missie

De missie van de VVP wordt bepaald door haar statuten. Breed gesteld is het haar 'basisopdracht een bijdrage te leveren tot steeds betere, betrouwbare transparante provinciebesturen, om zo uit te groeien tot het onbetwistbaar verkozen regionaal streekbestuur van de toekomst’.

De VVP-statuten

In artikel 5 van de VVP-statuten (zie bijlage onderaan) wordt gesteld dat "de vereniging streeft naar de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel door alle aangepaste middelen en inzonderheid door:

 

 • het oprichten van een studie- en documentatiedienst en van alle andere diensten die van nut zijn voor de aangesloten leden;
 • het uitgeven van boeken, tijdschriften en bescheiden;
 • het inrichten van congressen, colloquia, studiedagen of studiecommissies;
 • het inrichten van onderzoeken of enquêtes;
 • het oplossen van problemen, voorgelegd door de aangesloten leden;
 • het doen van stappen bij de overheid of bij privé-instellingen;
 • het deelnemen aan werkzaamheden, die de aangesloten leden aanbelangen.

De vereniging mag alle verrichtingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of van die aard zijn dat zij de verwezenlijking ervan begunstigen."

Actuele vertaling

Concreet kan de missie ook worden geformuleerd als volgt: 'de basisopdracht van de VVP is een bijdrage te leveren tot steeds betere, betrouwbare transparante provinciebesturen, om zo uit te groeien tot het onbetwistbaar verkozen regionaal streekbestuur van de toekomst

Deze algemene omschrijving vertaalt zich in een 3-tal opdrachten:

 

 • Prioritair is de VVP de belangenbehartiger van het provinciaal bestuursniveau in politiek Brussel. De VVP werkt gemeenschappelijke standpunten uit voor zaken die van direct of indirect gemeenschappelijk provinciaal belang zijn. Zij organiseert het gemeenschappelijk optreden van de provinciebesturen in hun contacten met de Vlaamse, federale en Europese overheden. Daarnaast bouwt de VVP een netwerk uit met socio-, culturele- en economische organisaties die in politiek Brussel actief zijn. De VVP onderhoudt contacten met de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG), met de Waalse provinciebesturen (APW), met het Interprovinciaal Overleg (IPO, Nederland) en is lid van een overkoepelende belangenorganisatie van intermediaire besturen op Europees niveau (Cepli).

 

 • De VVP vormt het platform voor samenwerking, tussen de 5 Vlaamse provinciebesturen, inzake het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, overleg, ervarings- en kennisuitwisseling, bundelen van deskundigheid,...

 

 • De VVP stimuleert vernieuwingsprocessen, methodieken ten bate van het provinciaal management zoals het introduceren en bevorderen van de methodologie van het ‘gebiedsgericht werken’, stimuleert de Europese (grensoverschrijdende) ontwikkelingen, edm. De VVP is tevens opdrachthouder in projectrealisaties voor Vlaanderen.

Bij de VVP-studiedienst kunnen niet alleen provinciemandatarissen, maar ook andere politiek verantwoordelijken en belangstellenden terecht voor alles wat met de provinciebesturen en het provinciaal beleid te maken heeft. 

Bijlagen

VVP-Statuten

 • Wetgeving
Download