Skip to main content
FilePdf

Vrije tijd en wonen

Toerisme is bij uitstek een grondgebonden materie waarbij de provincies een belangrijke rol spelen op bovenlokaal vlak: de PTO's fungeren als regisseurs van de provinciale toeristisch-recreatieve ontwikkeling en zorgen voor de promotie over heel Vlaanderen. De provinciale Groen- en Recreatiedomeinen spelen hier vaak een belangrijke rol, omdat zij zich toeleggen op een duurzaam recreatie-aanbod voor een zo breed mogelijk publiek.

Ook Erfgoed heeft hier zijn plek: ons erfgoed vertelt ons wie we zijn en waar we vandaan komen. Elke provincie koestert zo zijn eigenheid en de provinciebesturen zetten zich dan ook meer dan ooit in om hun provinciaal erfgoed te onderhouden, te bewaren en te begrijpen.

Zo zorgen de provinciebesturen voor streken waar iedereen graag naartoe gaat, en waar velen - als het echt goed zit - ook graag blijven Wonen.