Skip to main content
FilePdf
zwaantje

Ontdek het DNA van het provinciaal bestuursniveau onder Ambitienota 2.0

AfspelenVideo
Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Actueel

De provincieraad van Vlaams-Brabant heeft nieuwe stedenbouwkundige verordening over de afvoer van hemelwater goedgekeurd

27 september 2023 | Wie een vergunning aanvraagt voor werken met verharde oppervlakten en constructies zal ervoor moeten zorgen dat het hemelwater op zijn/haar terrein wordt opgevangen en niet meer naar de riool stroomt.

Provincieraad keurt provinciaal beleidsplan Ruimte voor Vlaams-Brabant goed

21 september 2023 | De provincieraad keurde het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant goed. Dit beleidsplan geeft richting aan de ruimtelijke ontwikkeling in de provincie voor de komende 25 jaar.

Provincie Oost-Vlaanderen laat publiek kennismaken met heringericht overstromingsgebied Kruisem

18 september 2023 | Op zondag 17 september was er grote publieke belangstelling voor het heringerichte overstromingsgebied aan de Moerasstraat in Kruisem. Het gebied combineert een buffer- en spaarfunctie.