Skip to main content
FilePdf

Extra natte natuur dankzij beekherstel Delfte Beek

17 november 2023 | De vallei van de Delfte Beek is een adembenemend stukje natuur in beheer bij Natuurpunt. In het meest afwaartse deel werd de beek in het verleden rechtgetrokken, wat helaas heeft geleid tot een te snelle afvoer van water. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de natuur in de omgeving.

Stimuleren van natte natuur

De provincie Antwerpen gaat de oude meandering van de beek (die nog steeds ingetekend staat op het kadaster) grotendeels herstellen. Gedeputeerde voor milieu, natuur en water Jan De Haes verklaart: “Door de kronkels loopt het water minder snel naar zee, een troef om ons te wapenen tegen zowel wateroverlast als -schaarste. De meanders creëren ook meer kansen voor talrijke planten en dieren, een boost voor de biodiversiteit.

De nieuwe waterloop krijgt een iets hoger bodempeil en een smallere bedding. Een deel van de uitgegraven grond wordt gebruikt om het rechte stuk nog te verondiepen. Die blijft bestaan voor de opvang van piekdebieten waardoor het hogere peil in de meanderende waterloop geen risico op extra overstromingen zal veroorzaken. Het grondwaterpeil in de aangrenzende zone zal mee verhogen. Dit blaast nieuw leven in de natte broekbossen, een belangrijk wapen in de strijd tegen de klimaatverandering.

 

Betere levenskansen voor beekprik en rivierdonderpad

In de beek wordt dood hout ingebracht om het leefgebied van de zeldzame rivierdonderpad en de beekprik te verbeteren. De toevoeging van dit natuurlijke materiaal creëert variatie in stroming, diepte en bodemstructuur. Ideale omstandigheden waardoor deze inwoners van de Delfte Beek weer volop kunnen gedijen

 

Fasering van de werken

Hieronder staat een overzichtsplan van de werken. Het traject werd zodanig gekozen dat enkel de minst waardevolle bomen zullen verdwijnen. Het wandelpad wordt tijdelijk onderbroken maar er komt een nieuwe wandelbrug over de nieuwe waterloop. Zo blijft het bestaande wandelpad bruikbaar. Als de weersomstandigheden het toelaten, zullen in januari 2024 de werken afgerond zijn.

Kaart