Skip to main content
FilePdf

4de Pijler onmisbaar in duurzaam Mondiaal Beleid

28 november 2023 | De provincie Antwerpen zet via haar Mondiaal Beleid duurzaam in op initiatieven wereldwijd. Naast samenwerking met internationale organisaties, ngo’s en het eigen regioproject worden ook 4de Pijlerorganisaties – burgerinitiatieven voor internationale solidariteit - hierbij beschouwd als een belangrijke en onmisbare actor. Daarom voorziet de provincie jaarlijks € 300.000 aan financiële ondersteuning voor 4de Pijlerprojecten wereldwijd. Gesubsidieerde 4de Pijlerorganisaties werden op maandag 27 november verwelkomd op een netwerkmoment met receptie, in samenwerking met het 4de Pijlersteunpunt.

“4de Pijlerinitiatieven zijn een antwoord op de oproep van traditionele ngo’s om meer met het globale Zuiden bezig te zijn. Tegelijk vullen ze dit engagement op een unieke manier in. Niet iedereen vindt zijn plaats bij de klassieke ontwikkelingsinstanties. 4de Pijlers zijn ‘doeners’ die niet alleen geld willen geven, maar ook zelf de handen uit de mouwen steken. Ze gaan op zoek naar vernieuwende vormen van samenwerking en uitwisseling wereldwijd, elk op hun eigen manier. Steeds meer organisaties kiezen er voor hun schouders onder een eigen concreet project te zetten. Denk maar aan scholen, bedrijven, middenveldorganisaties, diaspora organisaties, vakbondsgroepen, ziekenhuizen of sportfederaties”, zegt gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Mondiaal Beleid.

Sinds 2020 geeft de provincie Antwerpen jaarlijks € 300.000 aan financiële steun voor 4de Pijlerprojecten wereldwijd. Hiervan kunnen zowel opstartende en/of kleine 4de Pijlerorganisaties gebruik maken, als gevorderde 4de Pijlerinitiatieven met een meer uitgebreide werking. Daarnaast moeten deze organisaties gevestigd zijn in de provincie Antwerpen of actief zijn in meer dan één gemeente/district in de provincie Antwerpen, kortom een draagvlak kunnen aantonen in de provincie.

“Dit budget bereikt locaties overal ter wereld, verspreid over de continenten Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Populaire landen hierbij zijn o.a. DR Congo, India en Peru. Educatie, een beter klimaat, tewerkstelling & ondernemerschap, gezondheidszorg, voedselzekerheid, hygiëne & zuiver water en gendergelijkheid zijn de voornaamste thema’s waarop de projecten inzetten”, meldt Luc Callaerts, medewerker van het 4de Pijlersteunpunt, een dienst van 11.11.11, de koepel van de Internationale Solidariteit.

 

Intussen al 127 4de Pijlerorganisaties gesteund

Bij de beoordeling wordt gefocust op ontwikkelingsrelevantie, eigenaarschap & participatie van de partner in het globale Zuiden, projectbeheer, communicatie & activiteiten in de provincie Antwerpen, maar ook zeker op de bijdrage van het project aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Inzet op de SDG’s is immers belangrijk voor de provincie Antwerpen, deze vormen een rode draad bij beleidsbeslissingen. Duurzaamheid is een kernwaarde in het bestuursakkoord, de organisatie, dagelijkse werking en beslissingen van het Antwerpse provinciebestuur. Met deze ondersteuning van 4de Pijlerinitiatieven wordt direct ingezet op ‘SDG 17: partnerschap om doelstellingen te bereiken’.

“Met onze provinciale financiële ondersteuning bereikten we sinds 2020 al 127 4de Pijlerorganisaties en hun projecten wereldwijd. Vanuit de provincie Antwerpen verwelkomden we hen maandag 27 november heel graag op een netwerkmoment met receptie. Als dank voor de kwalitatieve inzet overal ter wereld en om kennis te maken & uit te wisselen met andere 4de Pijlerorganisaties, hetgeen hun werking ongetwijfeld versterkt”, besluit gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Mondiaal Beleid.