Geachte heer, mevrouw,

Bij deze sturen we u de tweede van onze 5 speerpunten-nota’s door.

In deze nota gaan we in op hoe de Vlaamse provincies ideaal geplaatst zijn om op het terrein de visie en ambitie van Vlaanderen in de praktijk te brengen en effectief te realiseren.

Vlaanderen heeft stevige uitdagingen en ambitieuze beleidsprioriteiten voor de beleidsdomeinen water, natuur & milieu. De provincies staan volop achter de doelstellingen, meer nog, we pionieren al vele jaren met talloze initiatieven die deze uitdagingen de facto aanpakken op het terrein.

We kunnen dit dankzij onze unieke, participatieve methodiek, onze bestuurskracht en de expertise van onze mensen op het terrein.

We nodigen Vlaanderen dan ook uit deze onontbeerlijke rol die we de facto spelen, niet enkel te erkennen en te verankeren, maar nog meer te gebruiken! Rem ons niet af, zie ons niet als concurrenten, maar beschouw ons als waardevolle partners in het realiseren van onze gemeenschappelijke doelstellingen op vlak van het beheer van onbevaarbare waterlopen, uitbreiding en versterking natuur, en kwaliteitsvolle open ruimte.

Concreet vragen we:

  • 1. Omarm het ‘vijf plus één’ model en maak van de provincies de enige beheerders van onbevaarbare waterlopen;

  • 2. Erken en versterk de rol van de provincies als dé bos- en landschapsbeheerders in Vlaanderen;

  • 3. Stop de verkokering van water-, natuur- en milieubeleid. Laat ons écht gebiedsgericht én efficiënt samenwerken, in complementair partnerschap met Vlaanderen.

Op die manier creëren we samen bewegingsvrijheid voor beleidsmakers op elk niveau, en laten we de bestuurlijke puzzel weer vlotter schuiven. Ten goede van burgers, bedrijven en de hele Vlaamse samenleving.

De volledige tekst kan je terugvinden op: Speerpunt Water, Natuur & Milieu