Provinciale bevoegdheden

Ontdek hoe de provincies werk maken van oplossingen

De provincies werken in tal van beleidsdomeinen aan oplossingen voor de verschillende maatschappelijke uitdagingen. Hierbij combineren zij verschillende expertises om een holistische aanpak te creëren. Zo werken de provincies in de zogenaamde grondgebonden bevoegdheden zoals water, natuur, erfgoed, recreatiedomeinen… Hieronder worden verschillende beleidsthema’s waar de provincies op werken verder toegelicht. Doorheen de teksten zal je ontdekken dat de provincies, samen met verschillende partners, op zeer veel plaatsen het verschil maken zonder dat dit steeds zichtbaar is. Zowel lokale besturen, ondernemingen, verenigingen als de gewone burger plukken elke dag de vruchten van de inzet van de duizenden provinciale medewerkers.