Het Belang van Limburg doet de problematiek rond de Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer uit de doeken en vroeg VVP om een reactie. 

🚐 Iedere provincie heeft een Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) die instaat voor het vervoer van personen met een mobiliteitsbeperking. Zij worden met een soort taxidienst van deur tot deur vervoerd. Door financiële tekorten zijn de verschillende MAV's helaas genoodzaakt om de dienstverlening terug te schroeven. Alleen al in Limburg is er een tekort van minstens 300.00 euro. Daardoor mogen mensen met een beperking nog maximaal 10 enkele ritten per maand aanvragen.

VVP benadrukt dat de MAV’s in 2019 op vraag van Vlaanderen zijn opgericht, maar de noodzakelijke financiering nu ontbreekt. "De provincies willen deze taak graag blijven uitvoeren, maar dan moet de financiering wel volgen. We hebben in het verleden de tekorten bij geschoten en zullen dat ook dit jaar doen, maar dit is eigenlijk een taak van de Vlaamse overheid."

Dit probleem speelt niet alleen in Limburg. Ook in de andere provincies worden ritten beperkt. Deze situatie zorgt ervoor dat mensen die afhankelijk zijn van aangepast vervoer hun zelfstandigheid dreigen te verliezen.

Al sinds vorig jaar signaleren we aan de Vlaamse overheid dat er financiële knelpunten zijn. We roepen daarom op tot actie en samenwerking tussen de Vlaamse overheid en provincies om deze cruciale dienstverlening te waarborgen.

Laten we samen een oplossing vinden voor deze kwetsbare groep in onze samenleving. 🤝

Het volledig artikel kan je hier terugvinden.