VVP Jaarverslag 2023: Een Jaar van Vooruitgang en Vernieuwing

De Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP) presenteert met trots haar jaarverslag voor 2023. Dit document biedt een uitgebreid overzicht van de inspanningen en prestaties van de VVP gedurende het afgelopen jaar. Voorzitter Tom Dehaene reflecteert op een jaar vol vooruitgang en vernieuwing, en benadrukt het voortdurende streven van de VVP om de Vlaamse provincies te ondersteunen en te versterken.

Belangrijke Vernieuwingen en Initiatieven

Een van de hoogtepunten van 2023 was de interne evaluatie van de VVP, waarbij de structuur en werkwijze onder de loep werden genomen. Deze evaluatie resulteerde in een verhoogde focus op belangenbehartiging, cruciaal in de aanloop naar de verkiezingen van 2024. Ook werd een nieuw personeelslid, Jesse Demuyt, verwelkomd, hij zal de beleidsdomeinen landbouw, platteland, toerisme en wonen opvolgen. Daarnaast werd een nieuw ICT-systeem uitgewerkt, extra focus gelegd op Linkedin en werden actualiteitsoverzichten geïntroduceerd.

Speerpuntdossiers

Het jaarverslag belicht eveneens diverse speerpuntdossiers waarin de VVP actief betrokken was, waaronder:

  1. Integraal Waterbeleid: De VVP speelde een cruciale rol in het rationaliseringstraject van het beheer van onbevaarbare waterlopen, samen met de provinciale experten en gedeputeerden.
  2. Handhavingsbeleid: De modernisering van de regelgeving rond handhaving benadrukt de rol van provincies als toezichthouders.
  3. Bestuurlijke organisatie Vlaanderen: De VVP blijft zich inzetten voor een efficiëntere bestuurlijke organisatie in Vlaanderen, als antwoord op de bestuurlijke verrommeling.
  4. Memorandum 2024: Voor de komende verkiezingen werd een memorandum opgesteld, waarin de VVP haar visie en prioriteiten uiteenzet om de provincies te positioneren als deel van de oplossing voor tal van maatschappelijke uitdagingen.

Activiteiten en Samenwerkingen

De VVP organiseerde diverse succesvolle evenementen en netwerkdagen in 2023. Een hoogtepunt was de Interprovinciale netwerkdag “Samen verbinden”, die in het teken stond van natuurverbinding en samenwerking tussen de provincies en andere natuurorganisaties. Ook internationaal zette de VVP zich op de kaart met de publicatie van het SDG-rapport van Vlaamse provincies, steden en gemeenten.

Conclusie

Het jaarverslag van de VVP voor 2023 toont een jaar van groei, vernieuwing en samenwerking. Met een vernieuwde visie en versterkte structuur is de VVP klaar om ook in 2024 en verder de provincies te ondersteunen en hun belangen te behartigen. 

Het volledig jaarverslag vindt u terug via de link: