Sinds jaar en dag stroomt de Roosterbeek door Zonhoven. Vanaf begin jaren ’60 stroomt ze echter onder het dorpscentrum door. Onzichtbaar en ingebuisd. Dankzij de provincie Limburg en de gemeente Zonhoven stroomt de Roosterbeek nu opnieuw zichtbaar doorheen de dorpskern. De Roosterbeek kreeg een nieuwe open bedding van 4 meter breed en 180 meter lang.

De Roosterbeek

De roep om meer ruimte voor water, klinkt alsmaar luider om met het veranderende klimaat om te gaan. “Dat kan niet zonder onze waterlopen de plaats én zichtbaarheid te geven die ze verdienen”, vindt gedeputeerde van Water, Bert Lambrechts. Het watersysteem is in het verleden vaak fout behandeld. Waterlopen werden verlegd en ingebuisd zodat ze niet stoorden. Die tijden zijn voorbij. Nu is het tijd om het watersysteem te herstellen en daarbij de waterlopen terug in de kijker te plaatsen. “Door de Roosterbeek een open bedding te geven, hebben we extra ruimte voor water gecreëerd wat de waterveiligheid aanzienlijk verbetert.” Gemiddeld zal er in het centrum zo’n 150 liter water per seconde door de Roosterbeek stromen. In uitzonderlijke omstandigheden kan dit oplopen tot 3 100 liter per seconde.

Daarnaast krijgt de Roosterbeek ook 18 vistrappen, waarvan 5 ter hoogte van het dorpshart en 13 over een afstand van 50 à 60 m ter hoogte van evenementenhal Den Dijk. Vistrappen zijn drempels die een natuurlijke stroming voor vissen creëren. Zo kunnen de vissen zich vlot verplaatsen op zoek naar voedsel, voortplantingsplaatsen en schuilplekken. Bovendien blijft er nu zelfs in droge periodes voldoende water in de Roosterbeek. De Roosterbeek is een belangrijke beekvallei in De Wijers, die heel wat mooie vijvers voedt in het centrum van De Wijers. Het openleggen van de beek in het centrum zorgt ervoor dat De Wijers weer een stukje dichter bij de mensen gebracht wordt.

Herinrichting centrum

De ingebruikname van de nieuwe bedding is een eerste realisatie binnen het ruimteproject om het Dorpshart van Zonhoven - de zone tussen kerk, gemeentehuis en kerkplein - te vergroenen. Er zijn nog heel wat werken lopende. Er komt ook een nieuwe fietsverbinding, veel groen met verlichting aan de waterloop en extra spel- en zitelementen. “In totaal wordt er een oppervlakte van maar liefst 4 608 m² onthard en komen er 29 000 bloemen en planten en meer dan 80 bomen bij”, licht burgemeester Johny De Raeve toe. “Die op te breken verharding maakt plaats voor een mooi en groen park waar het niet alleen fijn verblijven is, maar waar ecologie, beleving, mobiliteit en veiligheid hand in hand gaan.” Alle informatie over het project is terug te vinden op de website www.zonhoven.be.

Partners in de strijd tegen waterschaarste en voor meer waterveiligheid

Dit project komt tot stand in samenwerking met verschillende partners. Provincie Limburg betaalt als beheerder van de waterloop het merendeel van de werken voor het openleggen van de Roosterbeek. Daarnaast is de gemeente Zonhoven de grote partner in dit project. Dankzij Fluvius komt er een nieuwe, dubbele riolering. 
Dit initiatief kadert ook binnen het programma “Lokale Gebiedsdeals Droogte” van het Departement Omgeving (DOMG) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) dat deel uitmaakt van de Blue Deal. De Vlaamse Regering steunt via de Blue Deal het project in Zonhoven voor de blauwgroene dooradering van het centrum. 
In samenwerking met Agentschap Wegen en Verkeer investeert gemeente Zonhoven in de verkeersleefbaarheid in het centrum. Het ontwerp is van de hand van studiebureau Sweco. Aannemer DCA INFRA zal de werken realiseren.

Voorlopig zitten de werken op schema. Als dat zo blijft, is het project klaar in het najaar van 2024. Deze timing is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden en onvoorziene gebeurtenissen.