Vandaag presenteren wij de vierde van onze 5 speerpunten-nota’s door.

In deze nota gaan we in op hoe de Vlaamse provincies ideaal geplaatst zijn om op het terrein de visie en ambitie van Vlaanderen in de praktijk te brengen en effectief te realiseren.

Vlaanderen heeft een heldere visie op Ondernemen, met concrete en ambitieuze beleidsprioriteiten, waar de provincies helemaal achterstaan. Meer nog, we pionieren al vele jaren met talloze mobiliteitsinitiatieven die deze visie niet enkel ondersteunen, maar ze de facto waarmaken op het terrein.

We kunnen dit dankzij onze unieke, participatieve methodiek, onze bestuurskracht en de expertise van onze mensen op het terrein.

We nodigen Vlaanderen dan ook uit deze onontbeerlijke rol die we de facto spelen, niet enkel te erkennen en te verankeren, maar nog meer te gebruiken! Rem ons niet af, zie ons niet als concurrenten, maar beschouw ons als waardevolle partners in het realiseren van onze gemeenschappelijke doelstellingen.

Concreet vragen we:

1. Erken onze rol: voorzie een heldere taakstelling voor de provincies en de POM’s, samen met een coherent instrumentenpakket;

2. Gebruik ons méér door bv. een regierol toe te kennen met betrekking intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, en de samenwerking met VLAIO en andere Vlaamse instellingen te intensifiëren en door te vertalen naar lokale noden;

3. Stop de verrommeling: gebruik de bestaande provinciale werking om een sterker ondernemingsbeleid en bijgevolg sterkere bedrijven in Vlaanderen te realiseren;

4. Geef ons meer bewegingsruimte m.b.t. het ontwikkelen, beheren en optimaliseren van bedrijvenzones en de strategische planning hiervan;

Op die manier creëren we samen bewegingsvrijheid voor beleidsmakers op elk niveau, en laten we de bestuurlijke puzzel weer vlotter schuiven. Ten goede van burgers, bedrijven en de hele Vlaamse samenleving.

De volledige tekst kan je terugvinden op: Speerpunt Ondernemen