VVP en VVSG lanceren vandaag hun gezamenlijke ‘SDG rapport van Vlaamse Provincies, steden en gemeenten’, ook bekend als de Vlaamse Voluntary Subnational Review. Dit rapport schetst de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG’s) in de Vlaamse Provincies, steden en gemeenten aan de hand van zowel cijfers als praktijkvoorbeelden. VVSG en VVP sluiten zich hiermee aan bij een internationale beweging om Voluntary Subnational Reviews op te maken, SDG-rapporten op decentraal niveau.

De voorbije jaren hebben de Vlaamse provinciale en lokale besturen zich immers ontpopt tot wereldwijde voortrekkers in de lokale vertaling van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. De VVP zet samen met de VVSG deze bijdrage in de verf in dit uniek SDG-rapport.

Dit is het resultaat van een traject dat in april 2022 begon en waarvoor VVP intensief samenwerkte met VVSG, Idea Consult en het United Nations University Institute on Comparative Regional Integration Studies. Binnen VVP werd de coördinatie van het rapport getrokken door de VVP werkgroep SDG’s. Naast de Nederlandstalige versie werd ook een Engelse versie opgemaakt voor het internationaal publiek.

Het rapport houdt rekening met geografische spreiding en verschillende types gemeenten en met positieve en negatieve evoluties doorheen de tijd. Zo stelt het rapport vast dat er in Vlaanderen belangrijke stappen gezet werden op vlak van onder andere tegengaan van armoede, verhoging van de werkzaamheidsgraad en meer gelijkheid. Op vlak van de fysieke en mentale gezondheid, onderwijs en tevredenheid van de publieke diensten gaat het dan weer minder goed. En vooral voor SDG 15 ‘leven op het land’ is er nog werk aan de winkel door de vermindering van open ruimte en groene ruimte.

Op 24 januari 2023 organiseerden de VVP en VVSG al een webinar om de eerste inzichten uit de data-analyse voor te stellen. Vandaag kunnen we het volledige rapport presenteren.

Dit rapport ondersteunt ook onze belangbehartiging inzake lokale duurzame ontwikkeling. Het voedt namelijk het nationale SDG-rapport (Voluntary National Review) dat België in juli 2023 zal voorstellen aan de Verenigde Naties en dat mede dankzij de input van ons rapport een hoofdstuk bevat over de lokale implementatie van SDG’s in België.

En nu is het aan jou! Lees het rapport en ga ermee aan de slag binnen jouw bestuur, functie of beleidsdomein.

Voluntary Subnational Report - Nederlandstalige versie

Voluntary Subnational Report - Engelstalige versie