Uit onderzoek blijkt dat in 2023 amper 28 procent (zonder de maand december) van het budget effectief besteed is. Het gaat om 78 miljoen van de 247.5 miljoen euro.

De provincies zijn al jarenlang een belangrijke factor in het mobiliteitsbeleid en dragen daarmee bij tot het realiseren van niet enkel de provinciale, maar ook de Vlaamse mobiliteitsdoelstellingen. Het creëren en optimaliseren van het bovenlokaal fietsnetwerk met veilige en comfortabele fietspaden is dan ook het streefdoel voor de komende legislatuur.

De provinciebesturen hebben heel wat fietsprojecten klaarliggen die ze nu niet kunnen uitvoeren door een gebrek aan middelen. Het Vlaams beleid mag niet remmend werken op de ambitieuze doelstellingen van de gemeenten en provincies.

Een flexibele heroriëntering van de Vlaamse middelen en de ophoging van het fietsfonds is een logische en noodzakelijke stap om samen tegen 2040 de uitbouw van een bovenlokaal functioneel fietsroute- en fietssnelwegennetwerk (BFF) waar te maken.

Lees meer over het provinciaal mobiliteitsbeleid! 🚲 🚲 🚲