Vandaag presenteren we het eerste speerpunt van het VVP Memorandum.

In deze nota gaan we in op hoe de Vlaamse provincies ideaal geplaatst zijn om op het terrein de visie en ambitie van Vlaanderen in de praktijk te brengen en effectief te realiseren.

Vlaanderen heeft een heldere visie op mobiliteit, met concrete en ambitieuze beleidsprioriteiten, waar de provincies helemaal achterstaan. Meer nog, we pionieren al vele jaren met talloze mobiliteitsinitiatieven die deze visie niet enkel ondersteunen, maar ze de facto waarmaken op het terrein.

We kunnen dit dankzij onze unieke, participatieve methodiek, onze bestuurskracht en de expertise van onze mensen op het terrein.

We nodigen Vlaanderen dan ook uit deze onontbeerlijke rol die we de facto spelen, niet enkel te erkennen en te verankeren, maar nog meer te gebruiken! Rem ons niet af, zie ons niet als concurrenten, maar beschouw ons als waardevolle partners in het realiseren van onze gemeenschappelijke doelstellingen op vlak van modal shift en verkeersveiligheid.

  1. Respecteer de rol van de provincies inzake mobiliteit en erken ze decretaal.
  2. Geef ons een coördinerende rol in de tussenliggende overlegstructuren rond mobiliteit.
  3. Laat ons op het terrein beter samenwerken i.p.v. elkaar (onbedoeld) te beconcurreren.
  4. Volg ons investeringsritme en rem ons niet financieel af.

Op die manier creëren we samen bewegingsvrijheid voor beleidsmakers op elk niveau, en laten we de bestuurlijke puzzel weer vlotter schuiven. Ten goede van burgers, bedrijven en de hele Vlaamse samenleving.

De volledige tekst kan je terugvinden op: Speerpunt Mobiliteit