Vanuit een sterk engagement om te bouwen aan een duurzaam beleid waarbij globale uitdagingen vertaald worden naar concrete projecten en een aanpak op maat, neemt provincie Antwerpen deel aan het PCA2030-traject. En met succes want de inspanningen voor de SDG’s zijn erkend door de VN. Voortaan mag provincie Antwerpen zich SDG Champion noemen en treedt ze daarbij toe tot een selecte groep van zowel overheidsinstellingen als Vlaamse en internationale bedrijven die de erkenning behaalden.

Eerste gedeputeerde Luk Lemmens en provinciegriffier Maarten Puls ontvingen uit handen van UNITAR associated fellow en algemeen directeur CIFAL Flanders Peter Wollaert en director UNFPA (het bevolkingsfonds van de Verenigde Naties) Birgit Van Hout de erkenning als SDG Champion. Dit opleidingscertificaat, onderdeel van het PCA2030 traject, is behaald nadat provincie Antwerpen heel wat stappen heeft gezet met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s. Met deze erkenning voegt de provincie zich bij een selecte groep van overheidsinstellingen en bedrijven zoals Blue Gate, Pidpa, het Vlaams Facilitair Bedrijf maar ook Vlaamse en internationale bedrijven als BelOrta, PepsiCo, De Nul Group, Milcobel enz.

Gedeputeerde Luk Lemmens: “In 2022 werd provincie Antwerpen reeds erkend als Pioneer. Dit was voor ons een sterke stimulans om de implementatie van de SDG’s in ons beleid en operationele keuzes verder te verankeren. De SDG’s inspireren ons in onze beleidskeuzes. Zo geven ze bijvoorbeeld mee richting aan onze strategische visies zoals Plan Vandaag, ons klimaatbeleidsplan en beleidsplan Ruimte. Maar we willen ook tastbare verschillen maken voor onze inwoners en verder. Dat doen we door te werken aan duurzame mobiliteit met de aanleg van fietsostrades, kwalitatief onderwijs dat jongeren reële toekomstkansen geeft, werken aan oplossingen voor klimaatuitdagingen bij landbouwers in de provincie maar ook elders in de wereld, landschapsprojecten die droogte en overstromingen tegengaan enzovoort. Kortom, de SDG’s mogen geen ver-van-mijn-bed-doelstellingen zijn voor mensen en bedrijven. Wij streven er daarom naar om niet alleen Champion maar ambassadeur te mogen worden.”

Provinciegriffier Maarten Puls: “Provincie Antwerpen slaagt erin om in de hele organisatie met de SDG’s te werken. Het gaat hierbij om concrete keuzes en acties van de provincieraad en de deputatie, maar ook van alle diensten, agentschappen en hun medewerkers. Zowel ondersteunde diensten zoals logistiek en IT als beleidsdiensten zoals water en landbouw en uitvoerende diensten zoals de groen- en recreatiedomeinen vertalen dagdagelijks duurzame beleidskeuzes naar concrete oplossingen. Het gaat dus om zowel grote als kleine keuzes, vanuit alle hoeken van onze organisatie. We gaan verder dan een theoretisch model waarbij we er ook voor zorgen dat de SDG’s een bindmiddel zijn tussen beleid en administratie en tussen de departementen en diensten onderling. Tot slot leert recent onderzoek ons dat werken met SDG’s wel degelijk een positief effect heeft op betrokkenheid, identificatie en werkbeleving van medewerkers.”

We nodigen Vlaanderen dan ook uit deze onontbeerlijke rol die we de facto spelen, niet enkel te erkennen en te verankeren, maar nog meer te gebruiken! Rem ons niet af, zie ons niet als concurrenten, maar beschouw ons als waardevolle partners in het realiseren van onze gemeenschappelijke doelstellingen op vlak van modal shift en verkeersveiligheid.

Unieke provinciale aanpak in de breedte

Bij het uitwerken van het provinciale beleid betrekken we heel wat partners en al onze interne stakeholders. Deze aanpak in de breedte en met zoveel betrokkenen is uniek, zo vindt men ook bij de Verenigde Naties.

Peter Wollaert, UNITAR associated fellow en algemeen directeur CIFAL Flanders stelt:“De Provincie Antwerpen is een schoolvoorbeeld van het organisatiebreed werken met de SDG’s om te komen tot een impactvolle duurzaamheidstransitie, intern en maatschappelijk."

Alex Mejia, division director UNITAR en head CIFAL Global Network voegt hieraan toe: "De Provincie Antwerpen is een geëngageerde co-realisator van de 17 werelddoelen en verdient het om het UNITAR Certificate of Completion voor de SDG Champion-fase te ontvangen."

Meer info kan je terugvinden op: Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's).